Wznoszenie budynków, wyburzanie i prace ziemne

Wznoszenie obiektów budowlanych nosi nazwę budownictwo. Podstawą budownictwa jest wiedza z zakresu inżynierii lądowej. Jednak wiedza teoretyczna nie wystarczy do wznoszenia budowli potrzebna jest jeszcze wiedza praktyczna. Budowniczy zajmują się nie tylko budowaniem, lecz również modernizacją budynków i sprawiają, że budynek jest bardziej funkcjonalny.

Do budownictwa należy także konserwacja budowli już istniejących, jak również rozbiórka zdewastowanych budowli. Poza wspomnianymi wyżej budownictwo obejmuje również odbudowę zniszczonych budowli, jak i przebudowę już istniejących na bardziej praktyczne, a czasem również rozbiórkę budynku.

Polecamy: usługi koparką, roboty ziemne, wyburzanie Kraków – Wykopy LitBUD

Wyburzanie budynków i rozbiórka budynków następuje wtedy, gdy budynek nie spełnia wymogów technicznych i dalsze istnienie budynku zagraża ludziom. Niekiedy budynki zostają wyburzane lub rozbierane z powodu planów budowy innych obiektów na tym miejscu. Wówczas po wyburzeniu i uprzątnięciu terenu oraz po otrzymaniu stosownych zezwoleń na budowę nowego domu lub innego obiektu mogą ruszyć roboty budowlane. Jako pierwsze wykonywane są roboty ziemne, które również należą do budownictwa i są wykonywane przed rozpoczęciem budowy nowego obiektu, bo budownictwo, to szeroki zakres działań. Są to roboty polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego z jednoczesnym przemieszczaniem go w inne miejsce. Roboty ziemne występują we wszystkich rodzajach budownictwa lądowego. Powadzi się je podczas stawiania budynków i są to wykopy na fundament pod budynek.

Roboty ziemne są wykonywane również w przypadku budowli podziemnych, jak na przykład tuneli, zbiorników, czy garaży podziemnych. Prace ziemne musza być wykonane także wtedy, gdy planowane jest zakładanie rurociągów, czy sieci. A nawet przed wtedy, gdy w planach jest budowa parkingu, lotniska, drogi lub linii kolejowej.