Identyfikacja materiałów wybuchowych a spektrometr Ramana

Jeżeli kiedykolwiek miałeś okazję spotkać się z nazwą spektrometr Ramana. To zapewne należysz do niewielkiej grupy osób. Spektrometria jest nadal dziedziną nauki, która pomimo swojego dużego wkładu w wiele innych dziedzin nauki nie jest nadal doceniana.

Spektrometr to urządzenie służące do rozpoznawania substancji niebezpiecznych takich jak materiały wybuchowe, ale też narkotyki czy dopalacze. Zaś spektroskopia Ramana jest wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki takich jak badania materiałów, minerałów i kamieni szlachetnych, diagnostyka, farmacja czy półprzewodniki. W 1930 roku C. V. Ramana stworzył teorie rozproszenia która dała początek stretoskopii. Jest to analiza próbki chemicznej przy użyciu światła wywołującego wzbudzenie ruchu molekularnego, co prowadzi następnie do interakcji. Nieelastyczne rozpraszanie światła, które występuje gdy materia jest naświetlana przez monochromatyczne źródło światła. Gdy światło monochromatyczne oddziałuje na próbkę badania to jego mała część zmienia swoją długość fali. Jest to tak zwany efekt Ramana. Zebrane światło poddaję się analizie.
Spektrometry powstały dopiero po wymyśleniu lasera w 1960 roku, ponieważ do działania spektrometru niezbędne jest światło monochromatyczne.

Obecnie w urządzeniach montowane są bardzo bezpieczne lasery. Nie ma więc obawy co do jego szkodliwości. Nie ma również obaw co do jego zastosowania. W spektrometrze mogą być badane różne substancje bez względu na ich podział na organiczne czy nie organiczne, oraz substancje stałe czy ciekłe. Dla spektrometru nie ma również przeszkód w przypadku gdy substancja znajduje się w opakowaniu na przykład w woreczku. Wtedy również można ją zbadać. Przy zachowaniu bezpieczeństwa bez przymusu otwierania opakowania w jakim się znajduje. Należy uważać jednak aby coś nie zakłóciło sygnału działania spektrometru do takich substancji zakłócających należą substancje węglowe. Jednakże zastosowanie w spektrometrach nowoczesnych laserów wpłynęło pozytywnie na tworzenie przez nie widma.

Jeżeli nie jesteś wykwalifikowanym chemikiem, ani też ekspertem w dziedzinie spektroskopii nie jest to żaden problem. Urządzenia mają wbudowany katalog substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie bądź będących jednym z wielu składników innej substancji. Urządzenia obecnie są jednymi z nie wielu które służą do jednoznacznej i tak szybkiej analizy substancji niebezpiecznej. Urządzenie wielokrotnie ratowało życie i zdrowie ludzi szczególnie w przypadku kontaktu z substancją niebezpieczną lub wybuchową.

Na rynku dostępne są ręczne i przenośne spektrometry Ramana. Dają możliwość pracy w terenie. Są odporne na warunki atmosferyczne, wysoką i niską temperaturę, deszcz lub słońce. Urządzenie charakteryzuje się bardzo małą wagą około 700 g. Budowa urządzenia jest bardzo prosta. Chyba że przy wyborze spektrometru zdecydujemy się na ten z wieloma opcjami takimi jak możliwość wizualizacji w formie 2D lub 3D, możliwość druku, używania szablonów, korzystania z albumów i historii zapisów.

Spektrometr dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu jest w obecnym świecie niezbędny do pracy służbom prewencyjnym i ratowniczym w szczególności w takich przypadkach jak identyfikacja materiałów wybuchowych.